Astrid Vonheim Kjensli style=

Astrid Vonheim Kjensli

President
Dag Engebretsen style=

Dag Engebretsen

Visepresident
Hans Olav Rode-Hæhre style=

Hans Olav Rode-Hæhre

Past President
Eli Aaserud Heiberg style=

Eli Aaserud Heiberg

Sekretær
Knut Harald Dahl style=

Knut Harald Dahl

Kasserer
Harald Røtterud style=

Harald Røtterud

Klubbmester