Strøsingel

Strøsingel

Publisert av Bengt Haugnæss den 30.10.20. Oppdatert 22.12.20.

Vinteren er her igjen og vi er klare for levering av strøsingel.

Starten på vinteren 2019-20 ble meget bra for oss med rekord salg, mens det stort sett var barmark på ettervinteren.Vi har nå begynt å fylle opp lageret slik at vi kan garantere levering gjennom sesongen.

SALGSBREV høsten 2020.pdf