Stabburslotteriet 2022

Stabburslotteriet 2022

Publisert av Bengt Haugnæss den 30.04.22.

Astrid Vonheim Kjensli åpnet årets Stabburslotteri ved trekanten på Årnes. Nes skolekorps spilte og Lions Club Årnes spanderte kaffe og vafler. Salg av lodder vil skje på flere steder, KIWI, Rema !000, BB Senteret(hovedinngang), Joker Skogbygda. Vi håper at innbyggerne i Nes støtter opp om vårt arbeid for barn og unge i Nes.

                 

Ved hovedinngangen til Mega sto medlemmer av Raumnes & Årnes      Nes Skolekorps underholdt med flott musikk

fotballgruppe en prat med Kjell Lier som solgte Stabburslodd.

                 

Astrid Vonheim Kjensli åpnet årets Stabburslotteri                                 Anne Hilde Nafstad Greni og Ingrid Skurdal spanderte kaffe

                                                                                                                      og vafler. Sigmund Kvåle sto for loddsalget ved Stabburet.