Melvin Jones til Knut Støverud

Melvin Jones til Knut Støverud

Publisert av Bengt Haugnæss den 16.05.24.

Vel fortjent! Knut Støverud ble hedret med Lions hederspris Melvin Jones for sin frivillige innsats gjennom en årrekke.

LC Årnes, Haga IF, Haga vel, Haga Samfunnshus, Nes skianlegg, Auli menighetsråd. Knut sier ja når han kan og har aldri telt timer! Knut er klar på at han aldri hadde greid dette uten kona Torild som støttespiller. Bl.a. drev de skihytte i nærheten av Finholtsjøen i 10 år, og de siste 6 årene har de hatt ansvar for vask og utleie av forsamlingshuset på Haga. Torild ble hedret med blomster og Lionsvase for sin innsats!