Melvin Jones Fellow Ærespris

Melvin Jones Fellow Ærespris

Publisert av Bengt Haugnæss den 07.06.23.

Lions høyeste utmerkelse ble tildelt Steinar Stenersen av President Hans Olav Rode-Hæhre på klubbens medlemsmøte tirsdag 6.juni 2023

En klubb som ønsker å hedre et klubbmedlem eller annen person kan tildele vedkommende Melvin Jones Fellowship. Klubben betaler 1000 USD til humanitære formål som Lions International International Foundation (LCIF) fordeler til forskjellige prosjekter.

Steinar Stenersen

Steinar startet i Lions Club Årnes 1.7.2004, og i 2023 har han 19 års medlemskap. • Sekretær 2005.2014 • President 2015-2016 • 2016….. Redaktør for SE & Brøl Utover dette har Steinar vært aktiv i: • Nes Ski • Elvekongen • Matutlevering fra Sykehjemmet til trengende i Nes.

Steinar har vært i frivillig engasert i MS Elvekongen i over 30 År.

Han vai Nord-Norge i 1992 og besiktiget båten som kom til Årnes og fikk navnet Elvekongen. Siden den gang har han alltid stilt opp når

han har blitt innkalt for å hjelpe til med båtens utfordringer.

Etter hvert ble Steinar kaptein Alvin Mikalsen høyre hånd, og de siste 5-6 årene har Steinar vært båtens kaptein.

MS Elvekongen sank i Svanefoss sluse.

Arbeidet med å få motor og båten i drift igjen ble ledet av Steinar. Man antar at arbeidet med å få båten seilingsklar igjen  har tatt mer enn tusen timer. Steinar har hatt ansvaret for seilingsmerkene som er satt ut i Glomma og Vorma. Dette krever også vedlikehold og Steinar har løpende kontakt med myndighetene.

Nes Ski og - Sykkelanlegg

Steinar er også aktiv i Nes Ski og Sykkelanlegg. Han kom med i anlegget under Hovedlandsrennet 15 år i nordiske grener i 2010 og har etter dette arrangementet vært fast frivillig i store og små arrangementer. Han stiller opp til dugnad hver onsdag. Da utføres alt fra vedlikehold til større prosjekter. 

Steinar er kunnskapsrik og samarbeidsvillig person som takler de fleste jobber som skal utføres.