Lokale tildelinger juni 2022

Lokale tildelinger juni 2022

Publisert av Elin Asbjørnsøn den 08.06.22.

På Lion Club sin sommer avslutning ble det delt ut kr. 150000,00 til Haga Skytterlag kr. 25000,00 Friluftsgruppen ARA ved Elvestad rus og avhengighets seksjon og Kr.100000,00 til Nes Turn.

        

Representant for                    Representant for Friluftsgruppen  Representanter fra Nes Turn

Haga Skytterlag                     ARA ved Elvestad Rus og 

                                               avhengighets seksjon