Lions Club Årnes støtter lokale foreninger i Nes

Lions Club Årnes støtter lokale foreninger i Nes

Publisert av Bengt Haugnæss den 07.12.21. Oppdatert 08.12.21.

Lions Club Årnes gir penger lokalt.

Hvert år deler LC Årnes ut penger til lag of foreninger, senest kr 225000,00 våren 2021. Ordningen annonseres i Raumnes i forkant slik at alle har mulighet til å søke, og klubbens medlemmer kan også foreslå prosjekter som de mener skal tilgodeses. Iflg. Klubbens forskrifter skal pengene gå til konkrete mål og skal komme 1)eldre/funksjonshemmede, 2)ungdomsarbeid og 3) kulturformål til gode. Klubben har en egen komte, "Lokalt prosjekt",som innstiller på bruk av pengene til styret og tilslutt medlemsmøtet som avgjør tildelingene.

På Lionsmøtet 7. desember ble representanter for de 5 som tildeles penger høsten 2021 invitert:

 

Fra venstre. Elisabeth Nordseth Miljøavelingen Gjerderud bo- og avlastningssenter, Eli Maagaard Torneby Sameie, Tore Nilsen, Hvam IL og Rune Aaslund, Nes Ski - og Sykkelanlegg.Nes revy- og amatørteater var ikke tilstede under utdelingen. 

  • Gjerdrudveien bo- og avlastningssenter kr.   13000,00
  • Hvam IL Paraidrett for små barn  Kr.     8000,00
  • Nes Revy- og Amatørteater Barnegruppa Kr.   20000,00
  • Nes ski. og Sykkelanlegg Kr. 100000,00
  • Torneby Sameie Kr.     6500,00

Til sammen kr. 147500,00. Alle har i sine søknader konkrete mål for hvordan pengene skal brukes.