Fra Nes til Palestina

Fra Nes til Palestina

Publisert av Bengt Haugnæss den 08.05.23.

 

Trond Pedersen fortalte om Ledsagerprogrammet.

 

Kirkeledere i Jerusalem ba Kirkenes Verdensråd sende observatører til Palestina og Israel etter den palestinske intifadaen i 2000.  Programmet ble etablert i 2003 og har som mål å ledsage både palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider mot den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. I Norge er det Kirkens Nødhjelp som drifter programmet i samarbeid med flere andre kirkelige organisasjoner. 

Pedersen var ledsager i Jayyous tre måneder høsten 2005 og i Betlehem november 2008-februar 2009.  

Han viste kart over utviklingen i området fra FNs delingsplan i 1947 og til seksdagerskrigen i 1967.  Etter det har Israel okkupert Vestbredden og Gaza.  

Han fortalte også om erfaringer som ledsager og hvordan han på nært hold har sett hvor vanskelig palestinernes hverdag er, med mur, kontrollposter, bosettinger, husrivinger, arrestasjoner av unge gutter midt på natta og påfølgende harde fengselsforhør.

Avsluttningsvis fortalte han litt om Vennskapsforeningen Nes-Jayyous, om foredrag og gjensidige besøk og om Nes Street i Jayyous.

Han avsluttet med noen betraktninger om fred i området og at flere internasjonale og israelske organisasjoner har dokumentert at staten Israels behandling av palestinerne kan karakteriseres som apartheid.

                                                         

                                                                                                   Eli Aaserud Heiberg takket

                                                                                                   Trond Pedersen for et interessant foredrag.