Lions er en privat hjelpeorganisasjon med utbredelse og aktiviteter i alle verdensdeler. Lions er utbredt i flere land og geografiske områder enn FN. Organisasjonen bygger på medlemmenes frivillige engasjement og er åpen for innsyn. Lionsklubbene er fundamentet i organisasjonen.

Lions Club Årnes ble stiftet 20 oktober 1966, og har for tiden 42 medlemmer. Klubben har møte første tirsdag i hver måned, fra september til og med juni måned på Dragsjøhytta.

En vesentlig faktor på klubbmøtene er det sosiale samværet over en kopp kaffe og noe å bite i. Et medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er nøytrale i politiske og religiøse saker og spørsmål, og vi har et felles verdigrunnlag og felles mål. Medlemskap er for begge kjønn og vi ønsker et flest mulig yrker er representert i klubben.

 

President:  Fram til 30.6.2022 Dag Engebretsen, dag.eng@online.no, Mob.tlf. 92206803

FRA 1.7.2022

President : Hans Olav Rode-Hæhre,, hansolav001@gmail.com  Mob. tlf. 48059614