Ved å velge Lions Club Årnes (org.nr. 983815499) når du spiller på Norsk tipping, er du med å støtte oss i vårt arbeid rettet mot barn og ungdom i Nes. Grasrotandelen går IKKE utover innsats, premie eller vinnersjanser (Periode Hele året).

 

Mitt Valg

Formål: Å få personalet i kommunens barnehager og skoler til å bruke det holdningsskapende opplegget "Det er Mitt Valg", og innarbeide det i sine planer. Personalet i barnehager og skoler skoleres gjennom Mitt Valg kurs, grunnkurs og oppfølgingskurs (Periode: Følger skoleåret).

 

Strøsingel

Strøsingel er et miljøriktig naturprodukt med god friksjon uten kjemikaler, produsert i bygda, pakket og transportert av klubbens medlemmer. Ved å kjøpe LIONS STRØSINGEL støtter du vårt humanitære arbeid! Strøsingel er å få kjøpt følgende steder (Periode: November-April):

 • CirkelK Årnes
 • Rema 1000 Årnes
 • Gausdal Landhandleri Årnes
 • Fiboteks Oppaker
 • YX Kampå Fenstad
 • Joker Brårud
 • Joker Skogbygda
 • Coop Extra Auli
 • Åsen Kafe Opaker
 • Mix Neskollen      

 

Tulipanaksjon

 

Hensikten er å selge tulipaner for å støtte Lions arbeide for å bekjempelse av rus og narkotika. Aksjonen skjer i samarbeid med lag og foreninger for barn og unge lokalt som for overskuddet av salget (April 2021).

 

Dragsjøhytta

I samarbeid med Nes Eldresenter/Frivilligsentralen driver LC Årnes et prosjekt på Dragsjøhytta. Målgruppa for prosjektet er menn i Nes som har blitt noe demente. Gruppa er sammen hver tirsdag fra kl 1000 til 1400 (Periode September - juni).

 

Lokalt Prosjekt

Formål: Gjennom "Lokalt prosjekt" skal klubben tilgodese formål innen Nes kommune etter følgende prioritering:

 • Eldre/funksjonshemmede
 • ungdomsarbeid
 • Kulturformål

Det bevilges penger til konkrete formål, ikke støtte til drift.

 

Klubbens hovedinntektskilde

Lions stabburslotteri har gjennom mange år vært - og er klubben hovedinntektskilde. Stabburet blir satt opp siste uke i april, hvor også loddsalget starter. Salg av lodder skjer gjennom hele sommeren fram til midten av september. 

 

Internasjonalt Hjelpearbeid

Formål: Komiteen har ansvaret for å foreslå at det settes av midler hvert år i budsjettet som vedtas av medlemsmøtet i september.

 

Juleaktiviteter

 

Aktiviteter i forbindelse med julesalget består av:

 • Planting og pleie av juletreplantasjene. For å få trær av høg kvalitet må størst innsats foregå om våren rett etter at snøen har gått.
 • Produksjon av fuglebrett og andre salgsartikler. Aktuelle salgsartikler vurderes hvert år ut i fra forventet julesalg.(Starter i oktober - November)
 • Innkjøp av kornband. Bestilling av kornband foretas i god tid før salget for å være sikret leveranse
 • Hogst av juletrær. De trærne som egner seg best felles under hogsten.
 • Salg på Årnes. Salget starter samtidig som julepyntingen skjer på Årnes.