Lions Club Informasjon

Lions Club Informasjon

Publisert av Bengt Haugnæss den 05.01.24. Oppdatert 06.01.24.

 

Lions Clubs Internationa

Er en internasjonal serviceorganisasjon etablert i 1917 i Chicago , Illinois , av Melvin Jones . Organisasjonen har for tiden hovedkontor i Oak Brook, IL . Fra januar 2020 hadde den over 46 000 lokale klubber og mer enn 1,4 millioner medlemmer (inkludert ungdomsfløyen Leo ) i mer enn 200 land og geografiske områder rundt om i verden. 

1949 - Lions til Norge

Norge var det det fjerde landet i Europa som ble med i Lions Clubs International gjennom etableringen av Lions Club Oslo i 11. mai 1949.  Sverige var aller først ute i Europa da Lions Club Stockholm ble stiftet i 1948.

I dag har Lions Norge fem distrikter og rundt 380 klubber fordelt rundt om i landet.

1917 - Lions etableres

For over hundre år siden, midt under første verdenskrig, ble en ny humanitær organisasjon grunnlagt.  En visjonær selger fra Chicago, Melvin Jones, utfordret dengang sine kolleger i forretningslivet, de som frekventerte de mange lunsjklubbene i storbyen for å styrke sine personlige nettverk. Han sa: "Hva om dere menn, dere som lykkes på grunn av deres drivkraft, intelligens og ambisjoner, kunne bruke noen av deres ressurser til å forbedre samfunnet? Han så for seg en ny type klubb med ønske om å hjelpe andre.

1925 - "De blindes riddere"

En av Lions  fanesaker er å forebygge unødvendig blindhet, og bidra til at synshemmede får en bedre tilværelse. En viktig inspirasjon i alle år har vært døvblinde Helen Keller, og hennes oppfordring til Lions.  Under den internasjonale kongressen i Cedar Point, Ohaio, USA, utfordret hun den nyetablerte organisasjonen: Vil dere ta på dere å være "De blindes riddere"? Lions svarte med et rungende JA!, og har siden bidratt til "the crusade against darkness".

1945 - Lions og FN

I 1945 ble en internasjonal kongress arrangert i Paris, Frankrike der Lions var representert.  Her skulle deltagerne bidra til etableringen av en ny, uavhengig organisasjon, De Forente Nasjoner (FN). Lions Clubs International oppfordret alle klubbene om å støtte FN, og understreket organisasjonens forpliktelse til å jobbe for en varig verdensfred. i 1947 fikk Lions en rådgivende rolle for Der økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC)

1954 - We Serve

Etter en internasjonal konkurranse blir et offisielt motto vedtatt: "We Serve". Forslaget ble sendt inn av D.A. Stevenson fra Ontario, Canada. Det var faktisk 11 medlemmer som sendte inn samme forslag, men Stevenson kom først. 

I Norge er mottoet oversatt med "Til tjeneste". 

Lions er en privat hjelpeorganisasjon med utbredelse og aktiviteter i alle verdensdeler. Lions er utbredt i flere land og geografiske områder enn FN. Organisasjonen bygger på medlemmenes frivillige engasjement og er åpen for innsyn. Lionsklubbene er fundamentet i organisasjonen.

 

I 1966 ble Norges første førerhundskole etablert av Lionsklubbene Oslo/Slemdal og Eiksmarka. Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter leverer 12-15 hunder i året, som er omtrent en tredjedel av landets årlige behov. Hjemmeside: lionsforerhundskole.no

 

Lions Club Årnes ble stiftet 20 oktober 1966, og har for tiden 46 medlemmer. Klubben har møte første tirsdag i hver måned, fra september til og med juni måned på Dragsjøhytta.

En vesentlig faktor på klubbmøtene er det sosiale samværet over en kopp kaffe og noe å bite i. Et medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er nøytrale i politiske og religiøse saker og spørsmål, og vi har et felles verdigrunnlag og felles mål. Medlemskap er for begge kjønn og vi ønsker et flest mulig yrker er representert i klubben.